Project 210511 – CITY CINEMA

Project 210511 – CITY CINEMA

by Wilko van Eck

Graag wil ik u attenderen op een interessante investeringsmogelijkheid. Momenteel ben ik in opdracht van de exploitant van een nieuw te bouwen bioscoop in Amsterdam op zoek naar werkkapitaal voor de exploitatie van dit project.

Het bedrijf, laten we het hier zo lang CITY CINEMA[1] noemen, is een besloten vennootschap BV onder Nederlands recht, gevestigd in Amsterdam. De aandeelhouders (100%) zijn ondernemers uit de film- en cinemawereld die hun sporen de afgelopen decennia ruimschoots hebben verdiend en van solide reputatie zijn.

Dit blijkt onder meer uit het feit dat Triodos Bank zich inmiddels bereid heeft verklaard een lening te verstrekken ter grootte van €1.100.000,- onder borgstelling door de Europese Investeringsbank EIB.
UPDATE: Inmiddels zijn de voorwaarden voor deze bancaire lening vastgelegd. De lening is akkoord bevonden, waarbij de EIB de borgstelling geeft. Er worden daardoor geen zekerheden gevraagd van de onderneming of de ondernemers.

CITY CINEMA heeft een totale financieringsbehoefte van €1.600.000,- waardoor er behoefte is aan een aanvullende financiering van €500.000,-.
UPDATE: Vanwege diverse positieve ontwikkelingen m.b.t. de financiering en besparingen t.o.v. de initiële begroting is de behoefte voor aanvullende financiering inmiddels gereduceerd tot slechts €200.000,-.

De initiële doelgroep van CITY CINEMA is het bioscooppubliek in onze hoofdstad. De CITY CINEMA wordt dan ook een bioscoop met 9 zalen. Met een bijzondere programmering voor een veeleisend publiek. Dus filmliefhebbers kunnen hun hart ophalen. Ook kunnen er in de bioscoop congressen georganiseerd worden en presentaties worden gegeven.

CITY CINEMA wordt gevestigd in een nog te bouwen prestigeproject op een AAA-locatie in Amsterdam. Landelijk steeg het bioscoopbezoek in 2019[2] met ruim 12% ten opzichte van 2018. De stoelbezetting per jaar in Amsterdam voor bioscopen ligt daarnaast bijna twee (!!) maal hoger dan het landelijk gemiddelde voor de stoelbezetting per jaar van bioscopen.

In het duurzame, trendy nieuwbouwproject waarbinnen ook veel woon- en werkruimte wordt gerealiseerd ligt de bioscoop omringd door horecagelegenheden waar een complete avond-uit genoten kan worden. Je kan er eten en drinken. Je kan er sporten of relaxen in de gym, of een filmpje pakken in de bioscoop. Voor elk moment, voor elke smaak en voor elke gelegenheid. In het project waar CITY CINEMA deel van uitmaakt, vind je de beste en meest originele horecaconcepten in allerlei varianten. Van een gezellige koffiebar met prima sandwiches tot een stijlvol restaurant voor fine dining. Net waar je trek in hebt.

Al deze voorzieningen, gecombineerd met wonen en werken spelen een belangrijke rol bij het creëren van een aangename dynamiek overdag, ‘s-avonds en in het weekend en maken het te realiseren project tot een 24/7 plek voor verblijf en vermaak. Het nieuwbouwproject brengt dit populaire deel van Amsterdam verder tot leven tot een bruisend onderdeel van de stad, waar mensen ook na kantoortijd graag verblijven en zelfs speciaal naartoe komen. Work hard, play hard en be home.

Op basis van een gedegen business plan met investeringsbegroting kan gesteld worden dat er sprake zal zijn van een stabiele bedrijfsvoering en rendement, alsmede goede operationele resultaten en positieve kasstromen.

Financieringsbehoefte:
CITY CINEMA heeft een initiële financieringsbehoefte van €200.000,- (zie update hierboven) in werkkapitaal.

Voor nu gaat het daarbij om het verstrekken van commitment en zekerheden voor de financieringsbehoefte, aangezien de daadwerkelijke financiële middelen op z’n vroegst in 2024 beschikbaar dienen te zijn. De feitelijke storting vindt dus niet voor die tijd plaats.

Er moet deze zomer commitment gegeven worden aan de projectontwikkelaar van het nieuwbouwproject waar CITY CINEMA deel van uit zal maken. Het streven is dan ook om uiterlijk 1 juli 2021 de financiering van het werkkapitaal rond te hebben. Gezien het solide exploitatiemodel en de fantastische locatie verwacht ik meer geïnteresseerden dan we zullen kunnen plaatsen.

Financieringsvormen & zekerheden
De aandeelhouders van CITY CINEMA staan open voor diverse vormen van financiering. Zoals daar zijn:

  1. Participatie in de CITY CINEMA Exploitatie BV.
    Voor deze vorm van financiering (deelname) richt men zich op één of maximaal twee financierende participanten van elk €100.000,-.
  2. Achtergestelde lening met een hoog rendement aan de CITY CINEMA Exploitatie BV met zeer interessante voorwaarden, waaronder een rentevergoeding die passend is bij het risicoprofiel van de investering en de borgstellingsafspraken.
  3. Een achtergestelde, converteerbare lening met een vooraf vastgestelde exit strategie zijn eveneens bespreekbaar.

CITY CINEMA zoekt lening(en) en/of participant(en) met een inleg van minimaal €50.000 per partij, waarbij de voorkeur uitgaat naar één solitaire kredietverstrekker/participant.

De investering wordt initieel ingezet voor de aanschaf van materiële activa in de vorm van bioscoopinrichting en de bijbehorende technische faciliteiten, alsmede voor het opvangen van de (beperkte) aanloopverliezen.

Prioriteiten
De eerste prioriteit voor CITY CINEMA is het werven van het werkkapitaal, aangezien de hoofdfinanciering via Triodos Bank met borgstelling door de EIB op hoofdlijnen rond is.

Vervolgstappen
Uiteraard wilt u meer weten over CITY CINEMA, de ondernemers, de markt etc. alvorens u een beslissing neemt om te investeren. Op korte termijn kan er een ontmoeting geregeld worden tussen u en de ondernemers in CITY CINEMA voor een uitgebreide toelichting op dit project. Na ondertekening van een NDA kan en zal volledige openheid van zaken gegeven worden.

Presentatie-avond
Binnenkort organiseren we een presentatie-avond waarbij ook de ondernemers aanwezig zullen zijn. Ons streven is om dit nog voor 15 juli plaats te laten vinden. Hoogstwaarschijnlijk ergens in het midden van het land. Heeft u interesse in zo’n uiteenzetting van het project, artist’s impressions en een ontmoeting met de ondernemers? Meld u dan alvast aan via wilko@weckmanagement.nl.

Interesse?
Indien u meer wilt weten over dit project en de investeringskansen, neemt u dan telefonisch contact met mij op. Dat kan via: 06 – 12 51 28 70. Of per mail via wilko@weckmanagement.nl.

Kent u anderen die wellicht (ook) geïnteresseerd zouden zijn in deze investering? Stuurt u dan vooral deze basisinformatie door aan hen.

Drs. W. (Wilko) van Eck
Weck Management & Advies
06 – 12 51 28 70


[1] CITY CINEMA is een werktitel en niet de werkelijke naam van het bedrijf.

[2] Vanwege de COVID-19 crisis en verplichte sluitingen zijn de cijfers over 2020 niet representatief. Mede ook vanwege het feit dat de CITY CINEMA pas in 2024 z’n deuren zal openen en de COVID-crisis dan voorbij zal zijn.

Top